SSS

SSS

EMDR terapisini kimler uygulayabilir?
EMDR terapisi Uluslararası EMDR Enstitüsü tarafından verilmiş uygulamalı ve kuramsal kurslara katılan sertifikalı psikolog ve psikiyatristler tarafından uygulanabilmektedir.
 
EMDR gerçekten işe yarıyor mu?
EMDR'nin etkilerini araştıran yaklaşık 20 kontrollü bilimsel çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmaların hepsinin ortak olarak gösterdiği şey; EMDR'nin hastaların büyük bir çoğunluğunda travma sonrası stres bozukluğunun etkilerini azalttığı ya da  tamamen ortadan kaldırdığıdır. EMDR uygulanan kişilerin çoğu sorunlarıyla alakalı diğer belirtilerde de azalma olduğunu bildirmiştir.
Amerikan Psikiyatri Birliği ve Travmatik Stres Çalışmaları Uluslararası Topluluğu'nun güncel tedavi el kitabında EMDR, travma sonrası stres bozukluğunun etkin tedavi yöntemlerinden biri olarak yer almaktadır.
 Birleşmiş Milletler Savaş Gazileri İşleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, İngiltere Sağlık Bakanlığı , İsrail Ruh Sağlığı Ulusal Konseyi ve daha birçok uluslararası resmi sağlık kurulu EMDR'yi etkili bir tedavi yöntemi olarak kabul etmekte ve onaylamaktadır. Araştırmalar EMDR' nin hem etkili hem de hızlı bir tedavi yolu olduğunu göstermektedir.
 
EMDR nasıl işler?
Artık bilimsel olarak biliniyor ki, bir kişi üzgünken beyni bilgiyi her zamanki gibi işlemlemiyor. Yaşanılan bir an, zamanda adeta donup kalıyor ve bu  travmatik anı hatırlamak olayın yaşandığı ilk an kadar kişiyi etkileyebiliyor. Çünkü olaya dair görüntüler, sesler, duygular değişmiyor. Bu tür anılar kişinin hayata bakışı ve diğer insanlarla ilişkisi üzerinde maalesef kalıcı bir etki bırakıyor.
EMDR'nin beynin bilgi işlemleme süreci üzerinde direkt bir etkisi olduğu görülmektedir. EMDR normal bilgi işlemleme sürecini yeniden başlatır. Böylelikle başarılı bir EMDR seansından sonra olayın akla geldiği sıradaki görüntüler, sesler ve hisler  iyileştirilmiş olur. O olayı hatırlarsınız fakat sizi rahatsız etmez. Aslında birçok terapi türü aynı şeyi hedefler, ancak EMDR rüya görürken ya da REM dönemindeyken kendiliğinden gerçekleşen sürece çok benzerdir.  Dolayısıyla EMDR kişinin rahatsız edici olayları yeni, farklı ve daha az stres verici şekilde görebildiği fizyolojik temelli bir terapi türü olarak kabul edilebilir.
 
EMDR Terapisi ne kadar sürer?
Öncelikle terrapistinizin sorunlarınızın doğasını ve EMDR terapisinin sizin için uygun olup olmdığını değerlendirmesi için en az 2 görüşme yapması gerekir.  Bu değerlendirmenin ardından bir seans da EMDR hakkında bilgilendirilmeniz gerekir bu şekilde EMDR ile ilgili aklınıza takılan tüm soruları terapistinize sorabilirsiniz. Terapist ve danışan emdr süreciyle ilgili anlaşmaya vardığında EMDR süreci başlar. Tipik olarak bir EMDR seansı 60-90 dakika arası sürer. 
Sorunların ne türde olduğu, yaşam koşullarınız ve geçmiş travmalarınızın sayısı ve şiddeti kaç seans EMDR seansına ihtiyaç duyulduğunu etkileyen faktörlerdir. Tüm tedavinin ne kadar süreceği danışanın geçmiş öyküsüne bağlıdır.
 
EMDR Terapisi Ne Sıklıkta Yapılır?
EMDR terapisinde genellikle haftada 1 seans yapılır. Ancak akut travma ya da şiddetli belirtilerle seyreden bir durum varsa haftada birkaç kez de uygulanabilir.  EMDR seanslarında bilinçaltına kapılar açıldığı için bu kapıların kapanmaması adına seans araları çok uzun tutulmamalıdır.
 
EMDR Terapisi Başka Terapi Türleriyle Birlikte Olur mu?
EMDR diğer sözel bazlı terapi türleriyle entegre edilebilir.
 
Gerçek bir EMDR seansı nasıl olur?
Şikayetlerinizle ilgili olarak geçmiş öykünüz alındıktan sonra terapistinizle birlikte güncel şikayetiniz üzerinde etkisi olan bir anı belirlersiniz. Bu sizi hala rahatsız ettiği anlaşılan ancak geçmişte kalmış bir anıdır. Bu mihenktaşı olarak aldığınız anı üzerinde çalıştığınız ve olumsuz etkilerinden kurtulmayı amaçladığınız anıdır. Bu olaya odaklanmaya başlarsınız ve aynı anda   terapistiniz (uygun aralıklar, uygun hız ve uygun sayılarla) Çift yönlü uyarıma başlar. Üzerinde çalıştığınız anı sizi rahatsız etmeyene kadar çift yönlü uuyarıma belirli aralıklarla devam edilir. Çift yönlü uyarım aralarında terapistiniz size kısa sorular yöneltir. Burada amaç danışanı anıları üzerinde konuşturmak ya da detay almak değildir. Uyarımın ne zaman ve nereye kadar devam
 
Çift yönlü uyarım nedir, nasıl yapılır?
Birçok terapist danışana belirli bir yakınlıkta oturup ellerini sağa sola kaydırarak danışandan parmak uçlarını takip etmesini ister. Bunun dışında dokunma, ya da çift yönlü yani ardışık ses verme de çift yönlü uyarım vermenin yollarındandır. Burada danışanın nasıl rahat olduğu belirleyicidir.
 
EMDR ne tür problemleri tedavi edebilir?
Bilimsel veriler EMDR'yi post travmatik stres bozukluğunun tedavisinde etkili bulmaktadır. Buna rağmen klinisyenler EMDR'nin şu problemlerde de yüksek oranda etkili olduğunu ortaya çıkarmıştır.
·         Panik ataklar,
·         Tamamlanmamış yas,
·         Dissosiyatif Bozukluklar,
·         Rahatsız edici anılar,
·         Fobiler,
·         Ağrı problemleri,
·         Performans Anksiyetesi,
·         Stres azaltmak,
·         Bağımlılıklar,
·         Cinsel/Fiziksel istismar,
·         Beden Dismorfik Bozuluk,
·         Kişilik Bozuklukları