Fulya Kaya Tezel Kimdir?

Fulya Kaya Tezel Kimdir?

Uzman Psikolog Fulya TEZEL, EMDR Avrupa Enstitüsü tarafından sertifikalandırılan EMDR 1 ve 2. Düzey eğitimlerini tamamlamış EMDR uygulayıcısıdır.
İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlamıştır. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra ODTÜ Psikoloji bölümüne girmiş ve bu bölümden “onur öğrencisi” olarak mezun olmuştur. Lisans eğitimi boyunca psikolojinin çeşitli alanlarında (psikofizyoloji, endüstriyel psikoloji, klinik psikoloji) çalışma ve stajları olmuştur. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi K2Kat 2 Psikoz servisinde yaptığı staj sonrası klinik psikoloji alanında uzman olma kararı almıştır.

Ankara Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programına girmiş ve bu programdan Prof. Dr. Şennur Tutarel Kışlak danışmanlığında sürdürdüğü "Çocukluk Çağında İstismara Uğramış Yetişkinlerde Kişilerarası İlişki Tarzları: Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar" adlı tez çalışması ile mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi dahilinde Bilişsel-Davranışçı terapi eğitim ve süpervizyonunu Prof. Dr. Nesrin Hisli Şahin'den almıştır. Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Tıp Fakültesi'nde stajyer psikologluk yapmıştır.

Okul öncesi çocukların zihinsel gelişimini desteklemeye yönelik geliştirilen “Akıllı Başlangıç” yazılımının geliştirilme sürecinde danışman psikolog olarak görev yapmıştır.

Meslek hayatına engelli çocuklar ve aileleri, ardından da kronik böbrek hastaları ile çalışarak başlamıştır. 1 yıl süreyle diyaliz merkezindeki hastalara, 4 yıl boyunca da özel eğitim alan zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar ve ailelerine danışmanlık yapmıştır. Ardından Antalya'da bulunan özel bir psikiyatri kliniğinde 2.5 sene boyunca psikoterapist olarak görev yapmıştır.

Psikoloji alanında birçok İngilizce kaynağı Türkçe'ye çevirmiştir. Editörlüğünü Irvin Yalom'unyaptığı "Şizofreni Terapisi" adlı kitabı ve editörlüğünü Prof. Dr. Gerald R. Weeks'in yaptığı "Cinsel Terapi ve Evlilik Terapisi Entegrasyonu" adlı kitapları Türkçeye çevirmiştir.

Psikolojik değerlendirme ve psikoterapi görevlerinin yanısıra birçok konuda eğitim ve seminerler vermiştir. Uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik yapmaya devam etmektedir.
Yetişkin ve ergenlerle çalışan Fulya TEZEL çalışmalarına 2012 Eylül ayı itibari ile kurucusu olduğu ADA TERAPİ MERKEZİ'nde devam etmektedir. Kaygı bozuklukları başta olmak üzere duygu durum bozukukları alanında çalışmaktadır. Seanslarında EMDR, Bilişsel-Davranışçı Terapi, Geştalt Terapi, Şema Terapi modellerini uygulayan Fulya TEZEL popüler gazete ve dergilere aylık yazılar yazmaya devam etmektedir. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.