EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Terapisi Nedir?

EMDR Nedir?
EMDR üzerine çok sayıda bilimsel araştırma yapılmış ve travma tedavisinde etkinliği kanıtlanmış bütünleyici bir psikoterapi yaklaşımıdır. Ayrıca, başka psikiyatrik bozukluklar, zihinsel sağlık sorunları ve somatik semptomların EMDR ile tedavisinden elde edilen başarılı sonuçlar da literatürde belgelenmiştir.
EMDR bugüne kadar her yaştan milyonlarca kişinin psikolojik stresten kurtulmasını sağlamıştır.
 
EMDR ifadesinin açılımı nedir?
EMDR "Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve  Yeniden İşlemleme" isminin İngilizce adının (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) başharfleri ile oluşturulmuş bir kısaltmadır.
 
 
EMDR Terapisinin İşe Yaramasının Sebebi Nedir?
Bu yöntemin temelinde terapötik bir telkin değil, beynin nörolojik işleyişi yatmaktadır. Özetle anlatmak gerekirse, travmatik olaylar sırasında beynin bilgiyi işlemleme süreci bozulur ve uyaranlar yeterince işlemlenip beynin ilgili bölümlerine bütüncül şekilde aktarılamaz ve anlamlandırılamaz. Olay sırasında yeterince işlemlenemeyen görüntüler, sesler, duygular ve düşünceler sinir siteminin içine adeta kilitlenebilir.
EMDR uygulaması esnasında işte bu yarım kalmış işlemleme yeniden başlatılır ve tamamlanır. Burada anıların işlemlenmesi konuşulması anlamına gelmez. Burada farklı anıların ve bilgilerin kendiliğinden biraraya gelmesi ile gerçekleşen nörolojik bir işlemleme kastedilmektedir. Yani o anıya ait nörolojik ağ farklı bilgi ağlarıyla birleştirilir. Bu da olayın hatırlanma niteliğini tamamen değiştirir.
Anıdaki bazı boşlukların hatırlanması, bazı olumsuz parçaların gittikçe flulaşırken, diğer olumlu ya da nötr sayılabilecek kısımların netleşmesi ve belirginleşmesi sık alınan geribildirimler arasındadır. Üstelik bu değişim, terapistin telkin ve yönlendirmeleriyle de ilişkili değildir. Tüm iyileşme ve değişim süreci tamamen kişinin kendi zihninin içinde gerçekleşir. EMDR sonrası anı hatırlandığında, daha önce beynin aktif olmayan bölgelerinin aktive olduğu bilimsel deneylerle de kanıtlanmıştır.
 
EMDR Terapisinin Dayandığı Bilimsel Yaklaşım Nedir?
EMDR'ın dayandığı model olan Adaptif Bilgi İşleme (AIP), psikolojik rahatsızlıkların çoğunun, travmatik veya rahatsız edici olumsuz yaşam deneyimlerinin uyumsuz kodlanmasından ve/veya eksik işlenmesinden kaynaklandığını varsaymaktadır. Bu durum, kişinin bu yaşam olaylarını işlevsel bir şekilde entegre etmesini önlemektedir. Bu noktada uygulanan sekiz aşamalı, üç yönlü EMDR süreci, normal bilgi işleme ve entegrasyonunun yeniden başlatılmasını kolaylaştırmaktadır.
Geçmiş deneyimleri, mevcut tetikleyicileri ve gelecekteki potansiyel zorlukları hedef alan bu tedavi, mevcut semptomların hafiflemesine, rahatsız edici anıdan kaynaklanan sıkıntının azalmasına veya ortadan kalkmasına, hastanın kendini daha iyi görmesine, bedensel rahatsızlıktan kurtulmaya ve mevcut ve gelecekteki öngörülen tetikleyicilerin çözümlenmesine yol açmaktadır.
 
EMDR nin amacı nedir?
·         EMDR, en geniş anlamda, psikolojik bozuklukları tedavi etmeyi, kişinin ızdırabını hafifletmeyi ve bireylerin gelişim potansiyellerini gerçekleştirmelerini amaçlar. 
·         Özellikle hedeflediği  ise; kişilerin farkında olarak ya da farkında olmayarak etkisinde kaldığı geçmiş olumsuz deneyimlere ilişkin çözümlenmemiş duygularını ortadan kaldırmaktır.
·         Teknik ifadeyle; EMDR' nin amacı problemlere sebep olan deneyimleri tamamıyla işlemlemektir. Buradaki İşlemleme bunlar hakkında konuşmak anlamına gelmez.
·         İşlemleme problemlere sebep olan deneyimlerin, anıların sindirilmesine ve beyinde uygun şekilde kaydedilmesine olanak veren bir öğrenme halini devreye sokmak anlamına gelir. Bu bir deneyimin sizin için faydalı olan kısmını farkedip uygun duygularla belleğe kaydetmek ve geleceğe yönelik olumlu bir yönelim geliştirmek anlamına gelir.  Rahatsız edici duygular, inançlar ve beden duyumları ise ortadan kalkar. Genellikle olumsuz duygular, hisler ve davranışlar çözümlenmemiş geçmiş deneyimlerin kişiyi yanlış yönlendirmesi sonucu oluşur.
·         EMDR nin amacı kişiyi sağlıklı ve işlevsel davanışlar ve ilişkilere götürecek duygular, anlayış ve yaklaşımla bırakmaktır.
 
 
EMDR Süreci nasıl ilerler?
Tüm tedavi hedeflerinin tamamlanması 3 çatallı protokolün uygulanması ile gerçekleştirilir. Bunlar a) Geçmiş anılar b) Rahatsızlık verici güncel olaylar  ve c) Rahatsızlık verici olası gelecek senaryolardır.  Terapist bu protokolü, tüm klinik görünüme göre geliştirir ve mevcut semptomların azaltılmasını amaçlar.
Öncelikle kişinin güncel hayatındaki problemin kaynağk yaşantısı olduğu düşünülen geçmiş anı üzerinde çalışılarak bu geçmiş olayın duygusal izleri azaltılır ve ya yok edilir. Sonrasında kişinin bu problemi yaşadığı güncel durumlar üzerinde aynı çalışma yapılır. Son olarak da bu problemi yaşayacağından endişe ettiği gelecek durumlara yönelik EMDR seansları gerçekleştirilir.